OPŠTA PRAKSA

– razgovor o trenutnom zdravstvenom stanju, ličnoj, porodičnoj i socijalnoj anamnezi

– uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju ako postoji

– fizikalni pregled pacijenta po sistemima organa, koji podrezumeva inspekciju (posmatranje), palpaciju (opipavanje), perkusiju  i auskultaciju (slušanje) organa.

– auskultacija (slušanje) rada srca i pluća lekar opšte medicine vrši pomoću stetoskopa.

– merenje krvnog pritiska aparatom, kao i pulsna oksimetrija pomoću oksimetra, koji se postavlja na prst ruke pacijenta

– EKG se radi prema indikaciji, na za to predviđenom aparatu

– pregled uha otoskopom

Na osnovu ovih pregleda lekar opšte prakse daje savet za

– dodatnu dijagnostiku

– preporuku za terapiju i higensko-dijetetski režim.

Ukoliko ima potrebe, zakazuje se kontrolni pregled.

 

Tim:

Dr Mila Vuković lekar opšte prakse, specijalizant oftalmologije