PULMOLOGIJA

-pulmološki pregledi

-spirometrija

-alergo testovi

-Rtg snimak pluća

Tim:

Dr Aleksandra Ogrizović Ponjević specijalista pneumoftiziologije, alergolog