O NAMA

Opšta bolnica Vuković je nastala na osnovu dugodišnjeg iskustva u radu kroz privatnu praksu još od 2007. godine. Svojim radom i zalaganjem došli smo do uslova za osnivanje Opšte bolnice, jedine ustanove takve vrste u okruženju.

Pacijentima pružamo kompletnu medicinsku uslugu , od dijagnostike do hirurških intervencija. Prostiremo se na 2.200 .

Opremljeni smo sa 3 operacione sale, 13 ambulanti, laboratorijom, 20 bolesničkih postelja, jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanom. Svaka soba ima kupatilo, tv, pristup internetu.

U našem timu se nalaze specijalisti svih grana medicine, lekari opšte prakse , 20 medicinskih sestara i tehničara i ostalo nemedicinsko osoblje.

Cenimo integritet, lično dostojanstvo i privatnost svakog našeg pacijenta.

Obećavamo samo ono što možemo da ispunimo.