OFTALMOLOGIJA

-Određivanje dioptrije najsavremenijim kompjuterskim refraktometrom

-Merenje očnog pritiska

-Preled očnog dna

-Kompjuterska dijagnostika glaukoma

-Kompjuterizovano vidno polje

-Ultrazvuk oka

-Vađenje stranog tela

-Operacija katarakte

TIM:

Dr Veljko Andreić

Dr Jelena Polovina Paskaš

Dr Milan Lazić