PEDIJATRIJA

Pedijatrija:

– Pedijatrijski pregledi

-Doppler glave

-Alergo testovi;inhalatorni i nutritivni

TIM:

Dr Milan Arnaut- pedijatar subspecijalista epileptolog

Dr Bojana Đenadija- pedijatar subspecijalista pulmolog