GINEKOLOGIJA

-Ginekološki pregledi

-Ultrazvučni pregledi

-Dijagnostika, praćenje i vođenje trudnoće

-Kolposkopija

-Kontracepcija

-Papa test, sve vrste briseva

-Ablacija kondiloma radiofrekventnim elektrohirurškim nožem

TIM:

Dr Aleksandar Terzić

Dr Ivana Brkić Skular